JAK POMÁHÁME

Aktuality /news 
 

V květnu roku 2021 jsme získali grant na nový ultrazvukový přístroj od společnosti Novartis Česko. Hlavním účelem pořízení ultrazvukového přístroje je provádění pravidelného vyšetřování průtoku krve mozkovými cévami u dětí se srpkovitou anémií.

Díky Vaší podpoře jsme mohli při našem současném pobytu zařadit do našeho programu další nemocné. A tak naší pacienti mají již pořadové číslo 100 a více! Děkujeme za podporu a intenzivně pracujeme dál!

Tradiční metodou pro zjištění srpkovité anémie je takzvaný test rozpustnosti, neboli "solubility test". Tento test však neodliší nemocné se srpkovitou anémií a pouhé nosiče genu pro tuto chorobu. Test rozpustnosti je také falešně negativní u novorozenců a malých kojenců. Přesné potvrzení umožní bohužel jen velmi drahé testy jako je elektroforéza...

Získali jsme grant od společnosti Novartis Czech Republic a pořídili nový ultrazvukový přístroj. Pomoci tohoto přístroje budeme provádět preventivní sledování průtoku krve mozkovými tepnami u nemocných se srpkovitou anémií. V případě zhoršení tohoto průtoku budeme schopni včasně zasáhnout podáním krevních transfuzí a zahájením léčby hydroxyureou....

Natočili jsme pro vás jak u nás probíhá jeden den ambulance pro nemocné se srpkovitou anémií. Celý projekt je možný jen díky podpoře našich dárců. Děkujeme!

Skutečně tři intenzivní týdny práce nás čekaly v únoru 21 na klinice Jana Pavla II. v Buikwe. Po roce od poslední návštěvy se nám podařilo přes všechna covidová omezení odletět a pracovat na našem projektu na místě. Reporty o zdravotním stavu našich pacientů dostáváme od kliniky pravidelně, ale těšení na pacienty bylo obrovské. Okamžitě nastaly dny...

Díky našim donátorům se nám podařilo zainvestovat do EKG techniky. V Evropě banální EKG vyšetření je v Ugandě spojeno s obavou z elektřiny. I přesto jsme vyškolili zdravotnický personál kliniky Jana Pavla II. a zahájili vyšetřování pacientů.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí / support our efforts