SSUUBO nadační fond /foundation 

CO DĚLÁME

Naše aktivity / our activities
 

 Zdravotní péče / Health care

vyšetřujeme, pravidelně sledujeme, trvale léčíme pacienty se srpkovitou anémií

we examine, regularly monitor, permanently treat patients with sickle cell disease

Přístroje / equipment

plně, funkčně a moderně vybavená nemocnice je nezbytností pro odpovědnou péči; financujeme nákup přístrojů a laboratorních testů

a fully, functionally and modernly equipped hospital is a necessity for responsible care; we finance the purchase of equipment and laboratory tests

Vzdělání / education

přesná diagnóza a trvalá komplexní péče; vzděláváme lékařský personál i naše pacienty a jejich rodiny

accurate diagnosis and permanent comprehensive care; we educate medical staff and our patients and their families

Přednášky / lectures

vyprávíme, promítáme, jezdíme s příběhy našich pacientů, presentujeme donátorům a zájemcům výsledky naší práce 

we tell about, we present, travell with the stories of our patients, present the results of our work to donors and interested people

1

ZEMĚ / COUNTRY

UGANDA, Africa

52 

PACIENTŮ / PATIENTS

se zahájenou léčbou hydroxyureou / with hydroxyurea treatment

300+

PACIENTŮ / PATIENTS

trvale a pravidelně sledovaných pacientů na podpůrné léčbě / regularly monitored patients on supportive treatment

999

NÁPADŮ / IDEAS

které bychom bez vás nemohli realizovat / which we would not be able to realize without you

JAK POMÁHÁME

Aktuality / news
 

Projekt bychom nemohli rozvíjet bez dobrovolníků. Renata Horáková, vedoucí laborant morfologicko-cytologické laboratoře Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, se rozhodla trávit svojí "řádnou dovolenou" prací. Přesunula se do laboratoře v Buikwe, kde školí pracovníky v hodnocení hematologických preparátů.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí /support us