SSUUBO nadační fond /foundation 

CO DĚLÁME

Naše aktivity / our activities
 

Přístroje / equipment

plně, funkčně a moderně vybavená nemocnice je nezbytností pro odpovědnou péči; financujeme nákup přístrojů

a fully, functionally and modernly equipped hospital is a necessity for responsible care; we finance the purchase of equipment

 Zdravotní péče / Health care

vyšetřujeme, pravidelně sledujeme, trvale léčíme pacienty se srpkovitou anémií

we examine, regularly monitor, permanently treat patients with sickle cell disease

Vzdělání / education

přesná diagnóza a trvalá komplexní péče; vzděláváme lékařský personál i naše pacienty a jejich rodiny

accurate diagnosis and permanent comprehensive care; we educate medical staff and our patients and their families

Přednášky / lectures

vyprávíme, promítáme, jezdíme s příběhy našich pacientů, presentujeme donátorům a zájemcům výsledky naší práce 

we tell about, we present, travell with the stories of our patients, present the results of our work to donors and interested people

1

ZEMĚ / COUNTRY

UGANDA, Africa

26 

PACIENTŮ / PATIENTS

se zahájenou léčbou hydroxyureou / with hydroxyurea treatment

121+

PACIENTŮ / PATIENTS

trvale a pravidelně sledovaných pacientů na podpůrné léčbě / regularly monitored patients on supportive treatment

999

NÁPADŮ / IDEAS

Které bychom bez vás nemohli realizovat / which we would not be able to realize without you

JAK POMÁHÁME

Aktuality / news
 

V květnu roku 2021 jsme získali grant na nový ultrazvukový přístroj od společnosti Novartis Česko. Hlavním účelem pořízení ultrazvukového přístroje je provádění pravidelného vyšetřování průtoku krve mozkovými cévami u dětí se srpkovitou anémií.

Díky Vaší podpoře jsme mohli při našem současném pobytu zařadit do našeho programu další nemocné. A tak naší pacienti mají již pořadové číslo 100 a více! Děkujeme za podporu a intenzivně pracujeme dál!

Tradiční metodou pro zjištění srpkovité anémie je takzvaný test rozpustnosti, neboli "solubility test". Tento test však neodliší nemocné se srpkovitou anémií a pouhé nosiče genu pro tuto chorobu. Test rozpustnosti je také falešně negativní u novorozenců a malých kojenců. Přesné potvrzení umožní bohužel jen velmi drahé testy jako je elektroforéza...A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí /support us