Toto je náš příběh


Naše mise

Zavést systematickou a komplexní zdravotní péči o nemocné se srpkovitou anémií ve venkovském regionu Buikwe v Ugandě a rozvíjet systém podpory sociálního zázemí pacientů. 


Kde pracujeme a s kým spolupracujeme

Péče o naše nemocné se odehrává na dětské HIV/AIDS klinice Jana Pavla II. provozované přes Health Initiatives Association ve venkovské oblasti Ugandy v okrese Buikwe a ve městě Buikwe, východně od hlavního města Kampala. Hlavním zaměřením kliniky je zdravotní a sociální péče o venkovské děti s HIV onemocněním, tak rozšířeným v této oblasti. Více o klinice najdete na jejich internetových stránkách: www.hiainternationals.com.


Vytvořili jsme specializovanou ambulanci pro děti se srpkovitou anémií. Zde probíhají - pravidelné klinické a laboratorní kontroly, včasná léčba všech infekcí, vakcinace proti pneumokoku, léčba krutých bolestí při tzv. "vasooclusivních krizích". Ale především jako jedni první v regionu poskytujeme léčbu hydroxyureou přípravkem, který jediný dokáže zvrátit průběh tohoto onemocnění. Naše péče a léčba, která je mnohonásobně nad možnostmi početných venkovských rodin, je poskytována bezplatně.


NÁŠ TÝM

Seznamte se 

Martin Židlík

zakladatel - předseda správní rady

ssuubo@ssuubo.cz


Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

zakladatel - člen správní rady

zdenek@ssuubo.cz


MUDr. Barbora Šilhárová

ředitelka kliniky Jana Pavla II.

 HIA Uganda


Mgr. Štěpánka Podrazilová

psycholožka projektu 

  + fundraising

stepanka@ssuubo.cz

Renata Horáková

laboratorní expertka/

konzultantka

+ komunikace s dárci

renata@ssuubo.cz

MUDr. Iva Tomášková

členka správní rady 


Jiří Rychtera

revizor 


Podpořte nás