KDO JSME / WHO WE ARE

Toto je náš příběh / our story

Naše mise

Poskytnout zdravotní péči a sociální zázemí nemocným se srpkovitou anémií ve venkovském regionu Buikwe v Ugandě. V Ugandě se každoročně narodí 20 000 dětí se srpkovitou anémií a 70-80% z nich se nedožije 5. roku života.

Our mission

To provide healthcare and social service for patients with sickle cell disease in rural region of Buikwe in Uganda. Every year 20 000 children with sickle cell disease are born in Uganda, and 70-80% of these die before 5 years of age.

.
 


Kde pracujeme a s kým spolupracujeme

Péče o naše nemocné se odehrává na dětské HIV/AIDS klinice Jana Pavla II. provozované přes Health Initiatives Association ve venkovské oblasti Ugandy v okrese Buikwe a ve městě Buikwe, východně od hlavního města Kampala. Hlavním zaměřením kliniky je zdravotní a sociální péče o venkovské děti s HIV onemocněním, tak rozšířeným v této oblasti.

Vytvořili jsme specializovanou ambulanci pro děti se srpkovitou anémií. Zde probíhají - pravidelné klinické a laboratorní kontroly, včasná léčba všech infekcí, vakcinace proti pneumokoku, léčba krutých bolestí při tzv. "vasooclusivních krizích". Ale především jako jedni první v regionu poskytujeme léčbu hydroxyureou přípravkem, který jediný dokáže zvrátit průběh tohoto onemocnění. Naše péče a léčba, která je mnohonásobně nad možnostmi početných venkovských rodin, je poskytována bezplatně.


Where and with whom we work

Our care is provided in John Paul II Children´s HIV/AIDS clinic of Health Initiatives Association in rural part of Uganda in Buikwe district and in Buikwe Town, eastern from capital of Uganda Kampala city. Clinic is dedicated to provide health and social care for children with HIV/AIDS.

We have established an outpatient office for children with sickle cell disease. Here we provide - regular clinical and laboratory checks, early treatment of infections, pneumococcal vaccination, as well as treatment of severe pain during so called "vaso-oclusive crises". However, as one of the first in the region, we provide treatment with hydroxyurea - only targeted drug that can improve the prognosis of the disease. Our care, which is far above possibilities of large families in this rural region, is provided for free.


.

 


NÁŠ TÝM / OUR TEAM

Seznamte se s opravdovými hrdiny

Martin Židlík

zakladatel - předseda správní rady

founder - chairman of the board

Prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.

zakladatel - člen správní rady

founder - member of the board

MUDr. Iva Tomášková

člen správní rady 

member of the board

MUDr. Barbora Šilhárová

ředitelka - HIA in Uganda

executive director - HIA in Uganda

Jiří Rychtera

revizor 

auditorA CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí / support our efforts