SSUUBO nadační fond /foundation 

CO DĚLÁME

Naše aktivity / our activities
 

Přístroje / equipment

plně, funkčně a moderně vybavená nemocnice je nezbytností pro odpovědnou péči; financujeme nákup přístrojů

a fully, functionally and modernly equipped hospital is a necessity for responsible care; we finance the purchase of equipment

 Zdravotní péče / Health care

vyšetřujeme, pravidelně sledujeme, trvale léčíme pacienty se srpkovitou anémií

we examine, regularly monitor, permanently treat patients with sickle cell disease

Vzdělání / education

přesná diagnóza a trvalá komplexní péče; vzděláváme lékařský personál i naše pacienty a jejich rodiny

accurate diagnosis and permanent comprehensive care; we educate medical staff and our patients and their families

Přednášky / lectures

vyprávíme, promítáme, jezdíme s příběhy našich pacientů, presentujeme donátorům a zájemcům výsledky naší práce 

we tell about, we present, travell with the stories of our patients, present the results of our work to donors and interested people

1

ZEMĚ / COUNTRY

UGANDA, Africa

14 

PACIENTŮ / PATIENTS

se zahájenou léčbou na hydroxyuree / with hydroxyurea treatment

92+

PACIENTŮ / PATIENTS

trvale a pravidelně sledovaných pacientů na podpůrné léčbě / regularly monitored patients on supportive treatment

999

NÁPADŮ / IDEAS

Které bychom bez vás nemohli realizovat / which we would not be able to realize without you

JAK POMÁHÁME

Aktuality / news
 

Získali jsme grant od společnosti Novartis Czech Republic a pořídili nový ultrazvukový přístroj. Pomoci tohoto přístroje budeme provádět preventivní sledování průtoku krve mozkovými tepnami u nemocných se srpkovitou anémií. V případě zhoršení tohoto průtoku budeme schopni včasně zasáhnout podáním krevních transfuzí a zahájením léčby hydroxyureou....

Natočili jsme pro vás jak u nás probíhá jeden den ambulance pro nemocné se srpkovitou anémií. Celý projekt je možný jen díky podpoře našich dárců. Děkujeme!

Skutečně tři intenzivní týdny práce nás čekaly v únoru 21 na klinice Jana Pavla II. v Buikwe. Po roce od poslední návštěvy se nám podařilo přes všechna covidová omezení odletět a pracovat na našem projektu na místě. Reporty o zdravotním stavu našich pacientů dostáváme od kliniky pravidelně, ale těšení na pacienty bylo obrovské. Okamžitě nastaly dny...

Díky našim donátorům se nám podařilo zainvestovat do EKG techniky. V Evropě banální EKG vyšetření je v Ugandě spojeno s obavou z elektřiny. I přesto jsme vyškolili zdravotnický personál kliniky Jana Pavla II. a zahájili vyšetřování pacientů.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí /support us