3 měsíce intenzivní práce v Ugandě (7-9/2021)

26.10.2021

Máme za sebou 3 měsíce na našem projektu srpkovité anémie v Ugandě - co se nám podařilo.

Během července až září 2021 jsme mohli být intenzivně na naší klinice v Buikwe a dál významně posunout celý náš projekt.

Co se nám podařilo:

  • o naší práci se v komunitě hodně povídá, a tak během 3 měsíců vzrostl počet nemocných v našem programu téměř o 50. V současné době tak máme více než 140 nemocných v projektu. Všem je poskytnuta pravidelná a komplexní péče podle mezinárodních doporučení.
  • klinická, laboratorní a zobrazovací vyšetření identifikovala další nemocné v našem projektu, kterým musela být nasazena léčby hydroxyureou - počet nemocných na léčbě hydroxyureou stoupl během našeho pobytu o 12 a tak máme v současné době již 29 nemocných na této terapii. Každý z těchto nových nemocných bude potřebovat svého sponzora, díky kterému bude moci léčba probíhat.
  • dovezli jsme 200 kusů tzv. point-of-care testů - Haemotype SC, které nahrazuji velmi komplikovanou metodu pro přesné potvrzení diagnózy srpkovité anémie, tzv. elektroforézu, která není pro zcela rutinní použití v Ugandě dostupná. Mohli jsme tak u všech nemocných v našem programu diagnózu zcela přesně potvrdit.
  • zahájili jsme screening malých sourozenců našich nemocných. Zorganizovali jsme "Den screeningu srpkovité anémie" a z vyšetřených téměř 70ti dětí jsme zachytili nejen řadu nosičů (dle očekávání), ale díky našemu novému testu také 3 dosud nezachycené případy srpkovité anémie. Tyto děti byli ihned zařazeni do našeho programu (laboratorní monitoring, preventivní antibiotika, antimalarika a kyselina listová). V následujících týdnech bude naše Sofie (dospělá nemocná se srpkovitou anémií, kterou jsme zaměstnali jako pacientského pracovníka pro nemocné se srpkovitou anémii), postupně zvát k vyšetření sourozence rodin, kteří dosud nebyli vyšetřeni. Moc věříme, že zachytíme další dosud nepoznané nemocné.
  • - pravděpodobně nejdůležitějším bodem byl dovoz nového ultrazvukového přístroje a zahájení pravidelného vyšetřování průtoku krve mozkovými tepnami. Všichni nemocní ve věku 2-16 let byly během našeho pobytu vyšetřeni. Při nálezu abnormálních nebo kritických hodnot pak toto vyšetření bylo zopakováno. Provedli jsme tedy téměř 150 vyšetření průtoku krve mozkovými tepnami. A co je nejdůležitější - identifikovali jsme 15 nemocných s rizikovými hodnotami, kteří budou muset být monitorování přibližně každé 3-6 měsíců ale především jsme zachytili 3 nemocné s kritickými hodnotami, kde hrozilo v řádu týdnů/ měsíců rozvoj mozkové mrtvice. U těchto jsme pak zahájili léčbu hydroxyureou. Tato by během několika týdnů měla vést ke zlepšení nálezu, a tak snížení rizika vzniku mozkové mrtvice.
  • ultrazvukový přístroj však nesloužil jen k provádění vyšetření mozkových tepen, ale prakticky denně byl používán pro celou řadu akutních stavů. Skutečně možnost mít kvalitní ultrazvukový přístroj dramaticky posunula naši každodenní péči.
  • prezentovali jsme všichni společně díky "online přenosu" výsledky naší práce na Českém hematologickém sjezdu
  • a vedle výše zmíněného se nám podařilo zrealizovat spolu s kolegy z kliniky celou řadu "drobností", které posunuly naši práci a péči o naše nemocné dopředu - pomoc od kolegů morfologů z UHKT nám umožnila přesný monitoring mladých červených krvinek - retikulocytů; upravili jsme zákrokovou místnost; zahájili jsme tvorbu standardních postupů na diagnostiku a léčbu nejčastějších onemocnění se kterými se setkáváme; díky dárcům HIA Slovakia jsme získali a zprovoznili a zaučili personál v monitoraci životních funkcí a v kardiopulmonální resuscitaci a mnoho, mnoho dalšího

Nic z toho by se nedopařilo bez obrovského zapálení a pomoci všech, kteří na našem projektu pracují - jak těch co nemohli být s námi na projektu a intenzivně nám pomáhali z České republiky, tak všech zaměstnanců Kliniky Jana Pavla II v Buikwe.

A máme celou řadu plánů na nejbližší týdny a měsíce - moc se těšíme