Jak to u nás vypadá?

14.03.2021

Natočili jsme pro vás jak u nás probíhá jeden den ambulance pro nemocné se srpkovitou anémií. Celý projekt je možný jen díky podpoře našich dárců. Děkujeme!