Zajištění vzdělávání dětí a rodin 

11.05.2020

Zajištění vzdělávání dětí a rodin se srpkovitou anemií


V rodině u které se vyskytuje srpkovitá anémie je často postiženo více dětí. Léčba, ale již i cesta ke zdravotní péči může být pro celou rodinu finančně velmi náročná. Zajištění vzdělání pak často přesahuje finační možnosti takto postižených rodin. Naši kolegové, sociální pracovníci z kliniky Jana Pavla II. po pečlivém prověření rodinné situace vybírají rodiny, kterým sociální program kliniky zajišťuje dlouhodobou podporu vzdělání. Máte-li zájem dlouhodobě podpořit vždělání naši pacientů kontaktujte nás.

Ensuring the education of children and families with sickle cell disease.

In a family with sickle cell disease, more children are often affected. Treatment, but also even the journey to our clinic can be very costly for the whole family. Than providing education for children in these families often exceeds their financial capabilities. Our colleagues - social workers from the clinic of John Paul II., after a careful examination of the family situation, select families for whom the social program of clinic provides long-term education support. If you are interested in supporting education of our patients in the long term, contact us.