Nový ultrazvukový přístroj

11.05.2021

Získali jsme grant od společnosti Novartis Czech Republic a pořídili nový ultrazvukový přístroj. Pomoci tohoto přístroje budeme provádět preventivní sledování průtoku krve mozkovými tepnami u nemocných se srpkovitou anémií. V případě zhoršení tohoto průtoku budeme schopni včasně zasáhnout podáním krevních transfuzí a zahájením léčby hydroxyureou. Takto budeme schopni minimalizovat vznik mozkové mrtvice u dětí se srpkovitou anémií - závažné a život ohrožující komplikace našich pacientů. Ultrazvuk pak bude sloužit také při diagnostice akutních komplikací našich nemocných, ale i ostatních pacientů na klinici Jana Pavla II v Buikwe. Děkujeme!!