Zajištění dlouhodobých podporovatelů 

10.06.2020

Zajištění dlouhodobých podporovatelů cílené léčby srpkovité anémie

Jednou zahájená léčba hydroxyureou, pokud je efektivní, musí být dlouhodobá, možná celoživotní. Snažíme se proto pro každé dítě z našeho projektu najít "adoptivního" rodiče. Pravidelným měsíčním příspěvkem umožníte zajistit jedinou cílenou léčbu srpkovité anémie. Budeme Vám zasílat pravidelné informace nejen o efektivitě léčby, ale take životní situaci dítěte. Chcete se zapojit do této pro nás nejdůležitější formy pomoci? Pro bližší informace nás kontaktujte.Ensuring long-term supporters of targeted treatment of sickle cell disease

Once started, treatment with hydroxyurea must be long-term, possibly lifelong, if effective. We try to find an "adoptive" parent for each child in our project. With a regular monthly contribution, you will be able to provide the only targeted treatment for sickle cell disease. We will send you regular information not only about the effectiveness of the treatment but also about the child's life situation. Do you want to get involved in this most important form of help for us? Contact us for more information.