První EKG v provozu v kraji Buikwe

11.02.2021

Díky našim donátorům se nám podařilo zainvestovat do EKG techniky. V Evropě banální EKG vyšetření je v Ugandě spojeno s obavou z elektřiny. I přesto jsme vyškolili zdravotnický personál kliniky Jana Pavla II. a zahájili vyšetřování pacientů.


Thanks to our donors, we managed to invest in ECG technology. In Europe banal ECG testing, in Uganda is linked to fears from electricity. Nevertheless, we trained the medical staff of the John Paul II Clinic. and initiated patient examinations.