Přístroje / Equipment

04.05.2020

Zlepšení přístrojového vybavení - klinika Jana Pavla II. v Buikwe a zajištění dalšího vzdělávání našich kolegů na klinice. 

Pro další rozvoj naší práce potřebujeme rozšiřovat naše laboratorní a přístrojové vybavení. Naši snahou je vždy velmi racionálně zvážit tu nejakutnější potřebu, která naši práci významně usnadní nebo významně vylepší. Naši vizí je také rozšíření vzdělání našich zaměstnanců zajištěním stáže odborníka z České a Slovenské republiky. Máte-li zájem podpořit náš rozvoj nebo myslíte že vaše odbornost by mohla napomoci našemu dalšímu rozvoji - Kontaktujte nás.


Improvement of equipment of the John Paul II. clinic. in Buikwe and providing further education for our colleagues at the clinic.

For the further development of our work, we need to expand our laboratory and instrumentation. We always rationally consider the most current need, which will significantly facilitate or significantly improve our work. Our vision is to expand the education of our employees by providing an internship for an experts from the Czech and Slovak Republics. If you are interested in supporting our development or do you think that your expertise could help our further development - contact us.