Zářijový výjezd do Ugandy

25.09.2022

Před několika dny jsme se vrátili z našeho druhého letošního pobytu v Ugandě.
A co se podařilo během bezmála 4 týdnů?


- 180 vyšetření průtoků mozkovými tepnami pomocí ultrazvuku- u osmi pacientů byly na ultrazvuku identifikovány kritické hodnoty, pro které byl zahájen pravidelný transfuzní program a podávání hydroxyurey - což by mělo naprosto minimalizovat riziko mozkové mrtvice

- 18 nově zařazených dětí do našeho programu- u sedmi dětí byla zahájena léčba hydroxyureou - kontrola všech nejzávažnějších pacientů se srpkovitou anémií, kteří jsou léčeni hydroxyureou 

- zahájili jsme vyšetřování časného záchytu poškození funkce ledvin u našich dětí

- 1 návštěva centrální ugandské laboratoře na ministerstvu zdravotnictví Ugandy

- 1 návštěva hlavního státního koordinátora programu pro srpkovitou anémii na naší klinice

- 1 přednáška pro zdravotnický personál kraje Buikwe / cca 140 zdravotníků z většiny krajských zdravotnických zařízení /o nutnosti vyšetřování průtoku krve mozkovými tepnami a o pravidelné transfuzní léčbě v případě nálezu kritických hodnot při tomto vyšetření

- zahájení sociální pomoci sedmi rodinám našich pacientů a to formou podpory výroby a prodeje tradičního ugandského zboží

- zahájení přípravy celé jedné palety výrobků pro první transport do ČR


a mnoho dalšího! 

Děkujeme všem, kdo je v tom s námi a těšíme se na další cestu - již v prosinci :).