Návštěva z ugandského ministerstva zdravotnictví a z referenčních nemocnic v Ugandě

12.04.2022

Dnes byl pro naši kliniku a SSUUBO významný den. Před týdnem nás navštívila paní Evelyn Harlow z ugandského ministerstva zdravotnictví - Sickle cell programe officer z Ministry of Health Uganda a Sickle Cell Network Uganda, abychom jí ukázali naši práci. 

Byla tak nadšená z naší komplexní péče o nemocné se srpkovitou anémií - našimi laboratorními zkušenostmi, vyšetřováním průtoku krve mozkovými tepnami (které jak jsme se dozvěděli děláme jako jediní v Ugandě), sociální a psychologickou péčí - že k nám dnes zavítala na edukaci skupina lékařů a laboratorních techniků z nejvýznamnějších nemocnic, kde pečují o nemocné se srpkovitou anémií (včetně hlavní ugandské nemocnice). 

Delegaci vedl hlavní lékař programu srpkovité anémie v Ugandě profesor Robert Opoka z Makere University of Kampala, Uganda. 

Díky celému našemu teamu v čele s Barborou Šilhárovou za práci a jak jsme se dozvěděli za nejlepší péči v Ugandě, kterou poskytujeme našim nemocným. 

Toto setkání iniciovalo vznik platformy odborníků z různých nemocnic pečující o nemocné se srpkovitou anémií, která nám umožní sdílet vzájemné zkušenosti a jistě zlepší péči o nemocné na všech našich pracovištích. 

Velké díky patří také všem našim dárcům - bez nich by náš program nemohl existovat.