SSUUBO tým buduje nejlepší kliniku pro srpkovitou anémii v Ugandě

18.01.2023

Pracovní rok 2023 pro SSUUBO začal hned první lednový den. Celý projektový tým se přesunul na tři týdny do Buikwe v Ugandě. Počet pacientů v naší péči brzy dosáhne čísla 400. Takto vysoký počet s sebou přináší i nové výzvy. Posilujeme proto místní ugandský tým a dále zvyšujeme kvalitu péče.

Děkujeme za vaší podporu, děkujeme, že jste SSUUBO!

Lékař v akci

Zděněk Ráčil stihne více než 10 vyšetření cév mozku ultrazvukem denně. Vzhledem k naměřeným hodnotám je již jeden nový pacient léčen hydroxyureou, u dalšího zahájil podávání pravidelných transfuzí krve. U dříve kritických pacientů došlo k normalizaci krevních tlaků po třech až šesti měsících léčby, riziko mozkové mrtvice u nich můžeme téměř vyloučit. Kontroluje všechny pacienty léčené hydroxyureou a provádí analýzu včasného záchytu poruchy funkce ledvin. Mimo pravidelné plánované kontroly se každý den setkává i s pacienty, u kterých musí řešit akutní krize. Například malárie je aktuálně velmi často diagnostikována a počet akutních lůžek nedostatečný. I s tím si ale poradíme, například tak, že máme 2 děti hospitalizované na jednom lůžku. 

Kvalita laboratoře letí vzhůru

Renata Horáková, vrchní laborantka morfologické laboratoře Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, je po deseti měsících od poslední návštěvy kliniky opět v Buikwe. V laboratoři a za mikroskopem.

Vyučuje hodnocení hematologických preparátů, kontroluje pracovní postupy laborantů a zavádí nové laboratorní metody. Intenzivně se věnuje i školení nového pracovníka laboratoře. "Mám radost, že se znalosti místních laborantů prohlubují. V místním prostředí ale nemají možnost tak často vidět patologické nálezy, a proto je ještě před námi spousta práce."


Budujeme vstřícnější prostředí

"Věřím, že se nám daří budovat místo, kde naši malí pacienti i jejich rodiče nacházejí nejen velmi kvalitní lékařskou péči, ale i přátelský tým pracovníků, kteří rozumí i tomu, čemu čelí v oblasti psychologické a sociální, a mají pro ně pomocnou ruku." To jsou slova psychologa projektu, Štěpánky Podrazilové. Ta se spolu s psychologem kliniky věnuje trvalému zlepšování péče o duševní zdraví. Školí naše pacientské advokátky a vede je ke zlepšení komunikace s rodiči pacientů a zkvalitnění jejich edukace. Spolu se sociálním týmem pak v terénu pracuje na správné identifikaci pacienta, který potřebuje podporu a schopnosti, jak ji poskytnout.


Navštěvujeme rodiny našich pacientů

Posledním střípkem v mozaice naší komplexní péče je sociální status pacientů. Martin Židlík pravidelně navštěvuje domácnosti našich pacientů již několik let. Zná tak příběh každého jednoho dítěte. Prostředí, ve kterém děti žijí a sociální status rodiny má obrovský vliv na úspěch poskytované léčby. Spolu se sociálním týmem kliniky tak hledá cestu, jak pomoci nejpotřebnějším.