Vyšetřování rizika vzniku mozkové mrtvice je v plném proudu

07.08.2021

V květnu roku 2021 jsme získali grant na nový ultrazvukový přístroj od společnosti Novartis Česko. Hlavním účelem pořízení ultrazvukového přístroje je provádění pravidelného vyšetřování průtoku krve mozkovými cévami u dětí se srpkovitou anémií.

Jednou z častých komplikací srpkovité anémií u dětí je mozková mrtvice způsobené zhoršeným průtokem krve v mozkových cévách při srpkovité anémii. Maximum vzniku je kolem desátého roku věku dětí.

Je prokázáno, že pokud se provádí každoroční měření průtoku krve mozkovými cévami, takzvané "transkraniální dopplerovské monitorování - TCD", lze včasně zachytit děti s rizikem rozvoje této mimořádně závažné komplikace. U těchto dětí je pak zahajována léčba hydroxyureou, která pak sníží riziko vzniku mozkové mrtvice na téměř nulové hodnoty!

V těchto dnech začínáme pravidelné monitorování. V Ugandě tak poskytujeme naprosto unikátní péči. Děkujeme Novartis Česko!